RODO – Klauzule informacyjne

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwane również w skrócie: RODO) poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, w których opisaliśmy m.in. w jakich celach przetwarzamy dane osobowe różnych kategorii osób, jak długo przechowujemy te dane i jakie są prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez naszą firmę prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wuzportgdansk.pl

1. Klauzula informacyjna Partnerzy  dotyczy osób fizycznych, którzy są naszymi partnerami biznesowymi (np. dostawcy towarów i usług, klienci i ich pracownicy), osób które z nami współpracują, a także innych osób zainteresowanych nawiązaniem szerokorozumianej współpracy z naszą firmą na różnych polach działalności.

2. Klauzula informacyjna Kandydaci dotyczy kandydatów do pracy / odbycia praktyki lub stażu w naszej firmie.